Hva er vold?

vold Vold er når man fysisk angriper andre og påfører dem skade, smerte eller krenkelse. Det oppfattes gjerne som det samme vi kaller aggresjon eller mishandling. Noen bruker begrepet vold også om det å utøve makt mer generelt, men det er først og fremst bruken av fysisk aggresjon på en brutal måte som betraktes som voldelig i dagligtalen og i folks rettsforståelse. Volden er imidlertid et tøyelig begrep, noen definisjoner inkluderer også former for aggresjon som ikke involverer noen egentlig berøring. Verdens Helseorganisasjon inkluderer til tider også trusler om dette som en form for vold. Hva som regnes som vold varierer med tid og sted, nordmenn i dag har en ganske lav terskel for å oppfatte noe som vold sammenlignet med historiske standarder og det som er oppfatningen i andre land.

Voldshandlinger kan deles inn på forskjellige måter. Det skilles gjerne mellom den tilfeldige eller blinde volden, som er av mer tilfeldig art, og det som kalles den koordinerte volden, som kan være for eksempel krig eller terrorhandlinger. I tillegg går det selvfølgelig et skille mellom lovlig eller legitim vold, utført av myndighetene med loven i hånd, og den ulovlige volden begått av enkeltindivider mot mål som ikke på noe vis er legitime eller lovlige.

Sadomasochistisk vold

Et spesielt tilfelle er den sadomasochistiske volden, som ikke er ment å skade den andre men på en pervers måte er ment å gi nytelse både til den som utøver og den som er offer for voldsutøvelse. Selv om de opplevelsene som man får i slike miljøer kan fremstå som svært voldelige og ubehagelige for utenforstående, er de faktisk på ett vis meningsfylte og fine for dem som deltar. Per i dag regnes denne formen for atferd ikke lenger som sykelig, med mindre den er utslag for personlighetsforstyrrelser eller fører til varige skader og problemer.