Post-traumatisk stress og andre syndrom i traumer

syndromDersom man blir utsatt for en traumatisk hendelse, kan man ende opp med en angstlidelse som heter posttraumatisk stress. Dette er et alvorlig syndrom som oppstår som en konsekvens av noe som er svært traumatisk, gjerne en situasjon der en selv eller andre står i fare for å dø eller bli utsatt for alvorlig fysisk eller psykisk skade. Situasjonen vil være overveldende, det vil si at det er umulig for den som opplever det å mestre situasjonen og bevare kontroll. Dette manifesterer seg senere som en varig traume som kan føre til stress i hverdagen og tilfeller av akutt angst. Det er en av de verste formene for traumerelatert syndrom.

Hvis man har det som kalles posttraumatisk stress eller syndrom, vil man gjerne oppleve flashback der man opplever den traumatiske opplevelsen på nytt. Man kan også få mareritt og et generelt forhøyet spenningsnivå, hvilket innebærer at man kan få vansker med å sove og gjerne fremstår som hissig, irritabel, eller overfølsom for omgivelsene. Det er en del av å ha et slikt syndrom at man begynner å oppføre seg på en ny måte, som gjerne er mer unnvikende og årvåken inntil det paranoide. For å få denne diagnosen må stresset være så intenst og vedvarende at det gjør det vanskelig å fungere i hverdagen over tid.

Andre syndrom relatert til traumer

Det finnes mange andre syndromer relatert til traumer, selv om posttraumatisk stress eller PTSD gjerne er den mest kjente. Barn som blir oppdratt av strengt religiøse og ekstreme foreldre kan ende opp med det som kaller religiøst traumesyndrom, og ha vanskelig for å tenke og handle normalt. Ett annet ganske utbredt syndrom er RTS eller voldtektstraumesyndrom. Ofre for voldtekt reagerer på ulik måte, men noen av dem vil utvikle problemer med angst, rusmisbruk, spiseforstyrrelser, og andre psykiske vanskeligheter som del av dette syndromet.