Hvorfor får du avhengige av spill og andre ting?

spillHvorfor er det så mange som sliter med avhengighet av spill og andre ting, som for eksempel alkohol, narkotiske stoffer, nikotin, sex, sukker, og andre typer atferd som kan være farlig når det overdrives? For de fleste virker det jo rart at andre frivillig gjør ting som åpenbart har store negative konsekvenser både for dem selv og andre. Hva er kilden til slik selvdestruktiv atferd?

Det finnes mange teorier om hvordan man blir avhengig av spill eller rus. Både leger og andre vil gjerne ha den oppfatningen at personer som er avhengige av spill har mistet kontrollen, at de ikke lenger har kontroll over sine egne handlinger. Det innebærer at det foreligger en slags tvang til å delta i spill eller ruse seg, og at man ikke greier å ta noen slags hensyn i forhold til hvordan dette påvirker helse, økonomi og andre mennesker. I dette perspektivet er de som er avhengige simpelthen mennesker som ikke lenger egentlig har noen egen vilje, i hvert fall ikke i forhold til det de spesifikt er avhengige av.

Andre vil imidlertid hevde at det er for sterkt å bruke et ord som tvang. Disse teoretikerne hevder at problemet er mangelen på evne til å handle på en måte som er i tråd med ens egen fremtidige velferd. Det antyder at de som er avhengige er mer opptatt av helt kortsiktige gleder enn av langsiktig tilfredsstillelse. Slike mennesker blir av en eller annen grunn ikke skremt nok av fremtidige negative konsekvenser av dagens handlinger.

Står du i fare for å bli avhengig av spill?

Det er viktig å spørre seg om man står i fare for å bli avhengig av spill, eller om man har den viljestyrken og langsiktige tenkningen som skal til for å unngå det. Dersom man ikke er i faresonen, er det i dag mange muligheter for å spille på kasino på nett og mobil.