Kongsvinger festning og SS-skolen

kongsvinger festningKongsvinger Festning ble etablert fra slutten av 1600-tallet, med videre arbeider som pågikk helt frem til 1780-tallet. Før festningen ble anlagt lå det en skanse, Vingersundet skanse, vest for Glomma. Den ble bygd i 1658, og arbeidet med en oppgradert festning startet i 1673. Kongsvinger Festning ligger ved Glommas vestre bredd, nær det som kalles Glommakneet.

Poenget med festningen var å kontrollere området rundt Glommakneet, der elva plutselig svinger brått mot vest. Det var en militær offiser, løytnant Anthony Coucheron, som ledet arbeidet etter ordre fra den danske kongens stattholder i Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve. Av den grunn ble Kongsvinger Festning i starten gjerne kalt for Gyldenborg.

Da general Cicignons plan for utbygningen viste seg å være dyr, måtte Coucheron selv ta på seg å revidere den og få en ny vurdering fra kong Christian V. Det var Gustav Wilhelm von Wedel, adelsmannen, som foreslo navnet Kongens Vinger, som senere ble til Kongsvinger. Festningen ble da selvfølgelig omtalt som Kongsvinger Festning. I 1684 sto festningen mer eller mindre klar.

Nedenfor festningen ble det opprettet en leir der de militære og deres familier bodde, og diverse håndverkere og handelsmenn med relasjoner til festningen bosatte seg også der. Dette var opprinnelsen til selve byen Kongsvinger, som vokste frem som et resultat av den militære utbyggingen. Ellers er det jo ikke veldig mange større tettsteder i innlandet i Norge, særlig ikke i de skogkledte traktene mot Sverige.

SS-skolen på Kongsvinger Festning

Under andre verdenskrig ble Kongsvinger Festning tatt i bruk av tyskerne, etter at kommandanten hadde overgitt garnisonen uten kamp. Festningen ble benyttet til å trene opp nordmenn som medlemmer av det nazistiske SS, med mål om at de skulle reise ut som frontkjempere eller også brutalisere det norske samfunnet med vold og overgrep mot minoriteter, kommunister, og motstandsfolk. Underlig nok ble få av disse nordmennene straffet i rettsoppgjøret etter krigen.