Alltid søke hjelp!

hjelpDersom du mistenker at du lider av avhengighet av spill, er det på tide å søke hjelp. Husk også at det aldri er for sent å søke hjelp, selv om du har hatt problemer lenge og kanskje til og med synes at ting ikke kan bli verre. Det er bra å få hjelp, og i dag er det både enkelt å få det og gode og varierte tilbud for dem som trenger hjelp med spillavhengighet.

For mange vil et naturlig første skritt være å ta kontakt med fastlegen. Det er selvfølgelig slik at de fleste fastleger vet ganske lite om spill og spillavhengighet, men de kan gi deg en henvisning slik at du kan tilbud om hjelp fra en spesialist. Dersom du kvier deg for å gå til legen med denne typen problemer, er det også mulig å ta en telefon til hjelpelinjen for spilleavhengige. I dag finnes det også andre tilbud, en rekke hjelpetelefoner og nettsteder som kan nås døgnet rundt.

Hjelpelinjen for spilleavhengige er et samarbeid mellom to offentlige instanser, Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet. Det er Lotteritilsynet som står for informasjonsarbeidet, mens tjenestetilbudet er lagt til en egen enhet for avhengighet og rusproblemer ved Sykehuset Innlandet, som ligger på Sanderud. Hjelpelinjen kan gi deg noen å snakke med i en akutt krise og hjelpe deg å få behandling og informasjon.

Når trenger du hjelp?

Det viktigste tegnet på at du trenger hjelp er selvfølgelig at du føler at situasjonen har blitt så vanskelig at du ikke lenger kan håndtere den alene. Men allerede før den tid er det mange faresignaler du bør være obs på. Hvis du bruker uforholdsmessig mye tid på å spille eller å tenke på spill, eller det har fått en for stor rolle i livet ditt, kan det være best at du snakker med noen.