Glåmdal krisesenter og hjelp tilbys

Glåmdal krisesenterGlåmdal krisesenter tilbyr hjelp til ofre for vold, overgrep og mishandling. Vold er et stort problem i dagens samfunn, og er veldig farlig og alvorlig for dem som rammes. Derfor trenger mange et tilbud om å bo et annet sted for å unngå en situasjon der de risikerer å bli slått, voldtatt eller mishandlet på annet vis. I en slik akutt problematikk er det å anbefale å ta kontakt med Glåmdal krisesenter, som kan gi deg et botilbud inntil videre dersom du har behov for det. Alle ansatte hos Glåmdal krisesenter har selvfølgelig taushetsplikt. Det betyr at det er straffbart for dem å diskutere saken din med utenforstående.

Hos Glåmdal krisesenter kan du møte mennesker som lytter til deg og hører på det du har lyst til å fortelle om din situasjon og årsaken til at du trenger hjelp. Du trenger selvfølgelig ikke å fortelle i detalj hvis du ikke vil. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har i en situasjon der du opplever vold og mishandling. Det er selvfølgelig mulig å snakke med noen via telefonen når du ikke har mulighet til å oppsøke krisesenteret personlig.

Glåmdal krisesenter har et botilbud for deg og eventuelt også dine barn. Det er botilbud for både kvinner og menn, men de holdes strengt adskilt. Senteret kan også hjelpe deg med å kontakte andre som det er viktig å få tak i dersom en vanskelig situasjon oppstår, som for eksempel politi og lege, eller også advokat, NAV, og så videre.

Hvem kan få hjelp hos Glåmdal krisesenter?

Målgruppen til krisesenteret er alle som er utsatt for vold, trusler om vold, mishandling, overgrep, incest og lignende i hjemmesituasjonen. Det gis ikke noe hjelp til voldsutøveren, som må holde seg langt unna krisesenteret. På krisesenteret skal du alltid føle deg trygg og vite at noen beskytter deg.